Moim najważniejszym celem w sprawowaniu mandatu radnego Rady Powiatu Pabianickiego jest uważne wsłuchiwanie się w głosy ludzi. Służenie pomocą  w rozwiązywaniu problemów dla dobra drugiego człowieka…

Waldemar Flajszer

Wykształcenie Wyższe

– Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
– Kierunek Historia z przygotowaniem pedagogicznym

Studia Podyplomowe

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie
– Zarządzanie w Oświacie
– Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
– Wiedza o Społeczeństwie i edukacja europejska w szkolnych procesach kształcenia
– Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
– Lider Oświaty
– Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
– Wydział Nauk o Zdrowiu
– Oligofrenopedagogika

Praca zawodowa i społeczna

Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 15 w Pabianicach,
Gimnazjum i Liceum im św Wincentego a Paulo w Pabianicach.
Dyrektor Liceum im św Wincentego a Paulo w Pabianicach w latach 2000 – 2004.
Od 2005 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Pabianicach.

Aktywny członek NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty w Pabianicach.
Członek PTTK w Pabianicach.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Pabianic.

Radny Rady Powiatu Pabianickiego II, III, IV i V kadencji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego w latach 2006 – 2018.
Członek Komisji Budżetu i Finansów,
Członek Komisji Komisji Oświaty i Wychowania,
Członek Komisji Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Odznaczenia państwowe za działalność społeczną i charytatywną
2009 r – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
2013 r – Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Za szczególne zasługi dla Oświaty i Wychowania
2016 r Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej